Eğitim

EĞİTİM BİLGİLERİ

______________________________________

2022-2026

Marmara Üniversitesi / Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik / Doktora

2019-2022

Ankara Üniversitesi / Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik / Yüksek Lisans

2013-2018

Yeditepe Üniversitesi / Psikoloji / Lisans / (İngilizce, Tam Burslu)

2013-2018

Yeditepe Üniversitesi / Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik / Lisans / (İngilizce, Tam Burslu)

______________________________________

ÇALIŞMA ALANLARI
_______________________________

• Bireyle Psikolojik Danışma
• Bilişsel Davranışçı Terapi
• Duygu Odaklı Bireysel Terapi
• Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi
• EMDR Terapisi
• Depresif belirtiler, Depresyon
• Kaygılar, Korkular
• Kişilerarası ilişkilerde problemler (aile içi ilişkiler, akranlar, romantik ilişkilerde yaşanan zorluklar)
• Duyguları ifade etme ve düzenlemeye dair zorluklar
• Yetersizlik ve değersizlik hisleri
• Sınır problemleri
• Stres, zaman ve öfke yönetimi
• Motivasyon
• Yaşam dönemlerine yönelik uyum sorunları, bireyselleşme
• Ayrılık, kayıp ve yas süreci

______________________________________