Hakkımda

Yasemin Altıntaş

Yeditepe Üniversitesi Psikoloji ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik lisans bölümlerini tam burslu olarak kazanmış ve eş zamanlı olarak iki bölümden yüksek onur dereceleriyle mezun olmuştur. Ayrıca çift anadal yapan öğrenciler arasında fakülte birincisi olmuştur. Lisans eğitiminin ardından Ankara Üniversitesi’nde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik yüksek lisans programına başlamış ve uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. Sonrasında, doktora eğitimine Marmara Üniversitesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Programına  başlamış ve devam etmektedir. Ayrıca MEF Üniversitesi’nde yarı zamanlı olarak öğretim görevliliği yapmaktadır.

Lisans ve yüksek lisans eğitimleri boyunca farklı kademelerdeki eğitim kurumlarında ve psikolojik danışmanlık merkezlerinde uygulama ve gözlem yoluyla çalışma tecrübeleri bulunmaktadır. Bununla birlikte pek çok araştırma ve sosyal sorumluluk projesinde rol almıştır.  Yüksek lisans eğitimi kapsamında, Bireyle Psikolojik Danışma Uygulamaları konusunda kapsamlı bir eğitim ve süpervizyon almıştır. Uzmanlık eğitimi sürecinde, bireyle psikolojik danışmanlık uygulamalarında Hümanistik/Rogeryen ve Bilişsel Davranışçı yaklaşımlarda kendisini geliştirmiştir. Aynı zamanda Bilişsel Davranışçı Terapi, Duygu Odaklı Bireysel Terapi, Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi ve Motivasyonel Görüşme Teknikleri eğitimlerini tamamlamıştır. Yetişkinlerle yürütmüş olduğu terapilerde ilişkisel ve birey odaklı olarak bütüncül bir yaklaşımı benimsemektedir.

Katılmış olduğu eğitimler:

  • Bilişsel Davranışçı Terapi Beceri ve Süpervizyon Uygulaması Eğitimi, Dr. Hakan Türkçapar, Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği
  • Bilişsel Davranışçı Terapi Temel Teori Eğitimi, Dr. Hakan Türkçapar, Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği
  • Bilişsel Davranışçı Terapi’de Değerlendirme ve Yapılandırılmış Görüşme Eğitimi, Prof. Dr. Hakan Türkçapar, Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği
  • Duygu Odaklı Bireysel Terapi Eğitimi 1. Düzey, Dr. TingLiu & Dr. Senem Zeytinoğlu Saydam, DOÇAT
  • Motivasyonel Görüşme Teknikleri Eğitimi, Prof. Dr. Kültegin Ögel, Başkent Psikoloji Atölyesi
  • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Psikoterapi Eğitimi, Nevin DÖLEK, APAMER
  • Yaratıcı Drama Eğitmenliği Sertifika Programı 1. Aşama Eğitimi, Çağdaş Yaratıcı Drama Derneği

Uzman Psikolojik Danışman / Psikolog Yasemin Altıntaş, yüz yüze ve online olarak yetişkinlere yönelik psikolojik danışmanlık sunmaktadır.